v

 

În ce credem

Credem în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că Cele trei persoane sunt una și că între ele este o armonie desăvârșită.

Credem că Tatăl l-a trimis pe Fiul, născut din feciară prin Duhul Sfânt, și că Acesta a ispășit păcatul omului prin jertfa Sa.

Oricine crede în El, împlinește cuvintele Sale și
își mărturisește credința în apa botezului la o vârstă la care poate discerne acest lucru, este mântuit

(Ioan 15:6-7; Maru 16:16).

 

Credem în Botezul cu Duhul Sfânt, care este împuternicirea credinciosului în vederea împlinirii misiunii sale de a duce credința în Dumnezeu mai departe prin Isus Cristos.

(Fapte 1:8; Fapte 2:38-39)

 

Credem că sfinții nu sunt doar în cărți și imagini, ci sfinți sunt toți cei care i-au cerut lui Cristos spălarea păcatelor și care au primit puterea de a se împotrivi oricărei slăbiciuni.

Credem că adevărații creștini primesc daruri de la Dumnezeu pentru a face bine aproapelui și că nu obosesc în facerea acestuia, pentru că atât darurile cât și puterea de a le exercita sunt de sus.

Credem în Cuvântul lui Dumnezeu Biblia, că, deși a fost scris de oameni, a fost insuflat prin Duhul Sfânt, că tot ce este scris în această Carte este adevărat și că trebuie citită și împlinită de către orice creștin.

Credem în înviere, credem că cei care și-au dorit scrierea numelui în Cartea vieții învie spre viața veșnică, iar cei care nu și-au dorit lucrul acesta vor fi judecați după faptele Scrise în Cărțile de aducerea aminte a faptelor și apoi condamnați pe veci.

(Apocalipsa 20:12)

 

Mărturisirea Sfântului Apollonius în fața senatului roman care l-a condamnat la moartea prin decapitare pentru credința lui în Dumnezeu, iată ce a spus despre Cristos:

Căci El ne-a învățat să ținem în frâu mânia, să potolim dorința, să micșorăm și să slăbim pofta, să alungăm durerea, să ne arătăm miloși, să sporim dragostea, să lepădăm slava deșartă, să ne înfrânăm de la răutăți, să nu fim răzbunători, să nu ne temem de moarte, să dăm ascultare legilor lui Dumnezeu, să ne plecăm conducătorilor, să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne încredințăm Duhului lui Dumnezeu Celui nemuritor, să așteptăm judecata de după moarte, să nădăjduim la răsplățile pe care după înviere Dumnezeu le va da celor care au trăit în credință.